Hỗ trợ

1. Giới thiệu

VIE Portal Passport Services là dịch vụ cho phép người dùng tạo ra một tài khoản chung để truy cập các website đã đăng ký là thành viên của VIE Portal Passport Services. Sử dụng dịch vụ của VIE Portal Passport Services, bạn không phải đăng ký nhiều lần tại nhiều trang web, chỉ đăng nhập một lần để vào các trang web khác nhau, đồng thời thông tin cá nhân của bạn được quản lý tại một điạ chỉ duy nhất.
VIE Portal Passport Services ý thức rằng, tính riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân là hết sức quan trọng đối với người dùng, do vậy VIE Portal Passport Services cam kết bảo vệ tối đa sự riêng tư của người dùng. VIE Portal Passport Services sử dụng thông tin bạn cung cấp để xử lý việc đăng ký. Mọi thông tin được thu thập trong quá trình xử lý được truyền đi an toàn và được bảo vệ bởi chúng tôi. Các thông tin này có thể sẽ được VIE Portal Passport Services sử dụng vào mục đích quảng cáo của bản thân hãng. Khi đăng ký sử dụng của VIE Portal Passport Services tức là bạn đã đồng ý rằng mình chấp thuận những điều được mô tả tại Chính sách bảo vệ sự riêng tư này.

2. VIE Portal Passport Services sử dụng các thông tin bạn cung cấp như thế nào?

VIE Portal Passport Services không bán hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba. Các thông tin bạn cung cấp sẽ được phục vụ trong việc đăng ký dịch vụ, và giúp chúng tôi có thể liên hệ với bạn trong các điều kiện cần thiết.
Khi bạn đăng ký, chúng tôi cần biết tên, email, địa chỉ IP (Internet Protocol) và có thể cả địa chỉ thường trú của bạn. Điều này giúp chúng tôi xử lý và thực hiện một cách an toàn đăng ký của bạn, cũng như thông báo cho bạn biết tình trạng đăng ký của bạn. Ngoài ra, Chúng tôi ghi lại địa chỉ IP để nhằm mục đích kiểm tra, dự phòng cho các trường hợp phát sinh trong tương lai.
Chúng tôi cũng sẽ không cung cấp thông tin đăng ký của bạn cho các website tham gia sử dụng dịch vụ của VIE Portal Passport Services một cách mặc định trừ phi bạn đồng ý sử dụng thông tin đăng ký của mình tại VIE Portal Passport Services để truy cập các dịch vụ trên website kể trên bằng cách chọn: Đăng nhập với ID và mật khẩu của VIE Portal Passport Services tại website đó

3. Bảo vệ thông tin người dùng

Tất cả dữ liệu về người dùng được chúng tôi bảo vệ trong cơ sở dữ liệu. Để chống lại những truy cập không được phép, chúng tôi chỉ giới hạn việc truy cập tới các thông tin cá nhân về bạn cho một số người trong trường hợp họ cần tiếp xúc với các thông tin đó để cung cấp các dịch vụ cho bạn.

4. Cookie là gì?

"Cookies" là những phần thông tin được lưu trữ bởi trình duyệt trên ổ cứng máy tính của bạn. VIE Portal Passport Services dùng cookies để lưu giữ những thông tin sau: lần cuối cùng bạn đăng nhập, tên người dùng và mật khẩu nếu bạn cho phép nhớ mật khẩu, các tuỳ chọn của người dùng đối với hệ thống. Cookies không được dùng để theo dõi hoạt động của bạn hoặc thực hiện bất cứ một chức năng nào khác. Nếu bạn không cho phép cookies trong trình duyệt của bạn, những thao tác này có thể không làm việc đúng. Vì vậy, bạn cần phải cho phép Cookies nếu bạn muốn truy nhập vào những trang cá nhân hay các dịch vụ khác của VIE Portal Passport Services.

5. Quản lý thông tin cá nhân

Bạn có thể truy cập, sửa chữa và cập nhật thông tin cá nhân của bạn bằng cách đăng nhập và chọn tính năng sửa thông tin cá nhân. Thông tin của bạn chỉ có thể được sửa trực tuyến tại địa chỉ VIE Portal Passport Services mà không ở bất kì địa chỉ nào khác.